Meesterschap in bemiddeling voor een waardevol groeiproces.